Στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις Ελλήνων τουριστών αναφορικά με τον ελληνικό τουριστικό κλάδο στην μετά COVID-19 εποχή

Σεβαστή, Σταματία (2022-01)

Thesis

Στον τουριστικό τομέα τα κίνητρα αναφέρονται στο σύνολο των αναγκών που προδιαθέτουν ένα άτομο να συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη τουριστική πράξη. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διερευνούν και να αναλύουν τα κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, ώστε να τους προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Προκειμένου ο Ελληνικός Τουριστικός κλάδος να μπορέσει να ορθοποδήσει, αναγκαία κρίνεται η πραγματοποίηση αλλαγών οι οποίες θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από μαζικότητα και εποχικότητα. Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση και αποτύπωση των στάσεων, αντιλήψεων και προτιμήσεων των Ελλήνων τουριστών αναφορικά με τον Ελληνικό Τουριστικό Κλάδο στην μετά Covid-19 εποχή. Στην παρούσα έρευνα, η οποία είναι ποσοτική, συμμετείχαν 150 άτομα (άντρες – γυναίκες), τα οποία επιλέχθηκαν μέσω δειγματοληψίας ευκολίας, ηλικίας από 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν εντός της Ελληνικής επικράτειας. Στοιχεία όπως κόστος, διαθέσιμο εισόδημα, συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής του καταλύματος και υποδομές αποτελούν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική απόφαση τόσο μετά όσο και πριν την παγκόσμια πανδημία. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση δημιούργησε νέες απαιτήσεις όπως ύπαρξη επιπέδου ασφάλειας στην περιοχή και στο κατάλυμα, λειτουργώντας σαν θετικοί παράγοντες στην επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού/καταλύματος. Στοιχεία όπως ταξιδιωτική ασφάλιση, νυχτερινή ζωή και ύπαρξη ομαδικών ταξιδιωτικών πακέτων συνεχίζουν να έχουν χαμηλή επίδραση στην τουριστική απόφαση. Δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στις στάσεις και απόψεις των Ελλήνων τουριστών αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αναδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη τουριστική αγορά είναι ακόμη πρώιμη για τα Ελληνικά δεδομένα. Τέλος, η πανδημία φαίνεται να δημιουργεί νέες επιθυμίες για δημιουργία ταξιδιωτικών πακέτων-προσφορών για περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενώ επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άντρες αναφορικά με τη συχνότητα των διακοπών/ταξιδιού.