Η χρήση του Instagram: Τα κίνητρα και τα χαρακτηριστικά των χρηστών στην Κύπρο

Πολυβίου, Μαρία (2022-01)

Thesis

Στις μέρες μας, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής ως μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο σε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και διαφημίσεις, καθώς και σε αγορές μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει συγκεκριμένα τα κίνητρα και τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Instagram. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να ανακαλύψει τι παρακινεί τους χρήστες του Instagram σήμερα, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι χρήσης του Instagram; Για τη συλλογή καλύτερων δεδομένων διενεργήθηκε ερωτηματολόγιο με 112 απαντήσεις. Η προσωπική μου ενασχόληση με την εφαρμογή κίνησε το ενδιαφέρον μου να τη μελετήσω. Ως κοινωνικό δίκτυο, φαίνεται να αναδεικνύεται ως ένα ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της ζωής των νέων. Υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως Instagram και ίσως το site κοινωνικής δικτύωσης μόλις ξεκινά το ταξίδι του. Είναι σαφές ότι η τεχνολογία και τα κίνητρα των ανθρώπων έχουν αλλάξει ως αποτέλεσμα της χρήσης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, πόσο μάλλον του Instagram.