Απόψεις και χρήση τεχνολογιών στο τουρισμό. Μελέτη περίπτωσης του Ελλαδικού χώρου

Φιλιππάκης, Σάββας (2022-05)

Thesis

Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παγκοσμίως καθώς προσφέρει και συμμετέχει ενεργά τόσο στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας, όσο και στην απασχόληση εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι είναι αναμενόμενο ότι η ανάπτυξη των νεών τεχνολογιών αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον τουρισμό, όπως εξάλλου έχει ήδη συμβεί, καθώς το τουριστικό προϊόν απασχολεί ενεργά σχεδόν την πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, σχετικά με την σημασία των ψηφιακών μέσων στον τουρισμό. Στα πλαίσια της έρευνας, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε και διαμοιράστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε 180 άτομα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές ως τα μέσα Μαΐου του 2022. Από αυτά, απαντήθηκαν συμπληρωμένα τα 146 ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις φάνηκε να είναι η δημιουργία brand name, η λήψη σχόλιων- feedback (κριτικές και βαθμολογίες) σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την ποιότητά αυτών και οι δυνατότητες γνωστοποίησης στο κοινό εκ μέρους των τουριστικών επιχειρήσεων των νεών προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ενώ σε σχέση με τα πλεονεκτήματα των χρηστών από την ψηφιοποίηση των συστημάτων κρατήσεων των ξενοδοχείων για τους τουρίστες, αυτά προσδιορίστηκαν κυρίως στην δυνατότητα σχεδιασμού του ταξιδιού εκ των προτέρων και στην δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τον τόπο που σκοπεύουν να επισκεφτούν. Επιπλέον, φάνηκε από την έρευνα η μεγάλη επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς σχεδόν 9 στους δέκα ερωτώμενους δήλωσε ότι επηρεάζεται από θετικά σχόλια για προορισμούς διακοπών και για τις επιχειρήσεις εστίασης και ποτών που γίνονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.