Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις Πολυτελών Ειδών

Σπύρου, Ελένη (2022)

Thesis

Η αγορά πολυτελών αγαθών έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως, σε βαθμό που η επιθυμία για αυτά τα αγαθά, έχει εκδημοκρατιστεί. Οι φίρμες πολυτελείας συνηθίζουν να διαφημίζουν τα προϊόντα τους με κομψότητα και στρατηγικές διαφήμισης οι οποίες υποκινούν κάθε τμήμα πελατών να επιθυμεί τα προϊόντα τους και να τα κάνει να φαίνεται μοναδικά. Ο βασικός σκοπός της εν λόγω εργασίας, είναι να διερευνήσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της διεξαγωγής του ψηφιακού μάρκετινγκ μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως στρατηγικό εργαλείο των επιχειρήσεων στις μάρκες πολυτελείας αλλά και της στάσης των νέων ηλικιακά ατόμων στη περίπτωση αυτή. Επιπλέον, αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στους νέους ηλικιακά ανθρώπους, τους αποκαλούμενους Millenias, επειδή είναι οι κύριοι καταναλωτές πολυτελών εμπορικών σημάτων και της χρήσης των social media. Στην πραγματικότητα, ο στόχος της εργασίας, είναι να μετρηθεί η επιρροή του ψηφιακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη στάση του καταναλωτή μέσω της σχέσης του με μια πολυτελή μάρκα προϊόντος.