Conference papers

 

Recent Submissions

 • Σχεδιασμός εφαρμογής σύνθεσης μουσικού κειμένου με το Scratch 

  Manesis, N.; Kakavas, P.; Kakavas, K. (Greek computer society (GCS), 2015)
  Τα τελευταία χρόνια η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης διευρύνεται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιστήμονες να δραστηριοποιούνται στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών για τα γνωστικά ...

 • Privacy Leakages about Political Beliefs through Analysis of Twitter Followers 

  Briola, Helen; Drosatos, George; Stamatelatos, Giorgos; Gyftopoulos, Sotirios; Efraimidis, Pavlos S. (ICPS Proceedings, 2018-11)
  In this paper, we focus on privacy leakages about Twitter users and show that simply establishing follower and friend connections in the Twitter network might be enough to reveal sensitive information about the political ...

 • A conceptual architecture for empowering responsible online gambling with predictive, real-time, persuasive and interactive intervention 

  Drosatos, George; Nalmpantis, Fotios; Baines, Victoria; Bolat, Elvira; Vuillier, Laura; Kostoulas, Theodoros; Arden-Close, Emily; McAlaney, John; Phalp, Keith; Ali, Raian (University of Waterloo, 2018)
  Online gambling, unlike other mediums of addiction and problematic behaviour, such as tobacco and alcohol, offers unprecedented opportunities for monitoring and understanding an addict's behaviour in real-time and adapting ...

 • Rationale of a study for patient empowerment and shared decision support for cardiorenal syndrome 

  Rimsevicius, Laurynas; Stundys, Domantas; Bileisiene, Neringa; Miglinas, Marius; Sukackiene, Diana; Vaskeviciute, Loreta; Pouliliou, Stamatia; Papazoglou, Dimitrios; Zagkas, Konstantinos; Roumeliotis, Stefanos; Drosatos, George; Passadakis, Ploumis; Kaldoudi, Eleni (Latvian Association of Nephrology, 2016-10)
  Early detection and aggressive management of underlying causes and comorbidities are the most important aspects of cardiorenal syndrome. Preventing progression to end stage renal and/or cardiac deficiency may improve quality ...

 • Aggregating educational data for patient empowerment 

  Portokallidis, Nick; Drosatos, George; Kaldoudi, Eleni (2015)
  The aim of the proposed educational resource aggregator is to harvest educational resources from 3rd party repositories, present these to the medical expert for annotation and rating, and output the results of the annotation ...

 • Semantic conceptual model for managing clinical protocols 

  Portokallidis, Nick; Drosatos, George; Kaldoudi, Eleni (2015)
  Clinical protocols play an important role in today’s evidence based medicine for developing clinical reasoning skills [1] and they are extensively used both in teaching and practicing medicine. In this research, we will ...

 • Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστό χώρο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

  Stamatelatos, George; Drosatos, George (2012-04)
  Στα πλαίσια αυτής της δουλειάς υλοποιήσαμε μία πλατφόρμα για το άνοιγμα μιας πόρτας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος [1] και δικτυακής διαχείρισης. Εξηγούμε τον τρόπο με τον ...

 • Investigate via internet the personal values in life and how determine the consumer's environmental behavior 

  Oikonomou, Stefanos; Drosatos, George; Papadopoulos, Theocharis; Oikonomou, Maria (2009-10)
  Everyday the following question is posed: Are businesses more successful when they adapt green strategies in producing and marketing their products?. To address this issue, we should investigate to what determines the ...

 • Η προθυμία πληρωμής για την προστασία του περιβάλλοντος ως συνάρτηση των ιδεών για την περιβαλλοντική υποβάθμιση 

  Economou, S.; Drosatos, G. (2012-09)
  Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τη διερεύνηση της προθυμίας του καταναλωτή για την οικονομική ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας με κάποιας μορφής εισφοράς. Η ιδιαιτερότητα της μελέτης εστιάζεται στο γεγονός ότι ...

 • A Versatile Tool for Privacy-Enhanced Web Search 

  Arampatzis, Avi; Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S. (European Conference on Information Retrieval, 2013)
  We consider the problem of privacy leaks suffered by Internet users when they perform web searches, and propose a framework to mitigate them. Our approach, which builds upon and improves recent work on search privacy, ...

 • A privacy-preserving cloud computing system for creating participatory noise maps 

  Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S.; Athanasiadis, Ioannis N.; D’Hondt, Ellie; Stevens, Matthias (IEEE, 2012)
  Participatory sensing is a crowd-sourcing technique which relies both on active contribution of citizens and on their location and mobility patterns. As such, it is particularly vulnerable to privacy concerns, which may ...

 • Privacy-Preserving Television Audience Measurement Using Smart TVs 

  Drosatos, George; Tasidou, Aimilia; Efraimidis, Pavlos S. (2012)
  Internet-enabled television systems, often referred to as Smart TVs, are a new development in television and home entertainment technologies. In this work, we propose a new, privacy-preserving, approach for Television ...

 • Privacy-Preserving Statistical Analysis on Ubiquitous Health Data 

  Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S. (Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace, 2011)
  In this work, we consider ubiquitous health data generated from wearable sensors in a Ubiquitous Health Monitoring System (UHMS) and examine how these data can be used within privacy preserving distributed statistical ...

 • Privacy-Enhanced Management of Ubiquitous Health Monitoring Data 

  Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S. (PETRA, 2011-05-25)
  In this paper, we propose a new architecture for managing data in a Ubiquitous Health Monitoring System (UHMS). The purpose of this architecture is to enhance the privacy of patients and furthermore to decongest the Health ...

 • PHUBMIT - A new smart intervention for estimating and mitigating the cell phone induced ostracism (phubbing) 

  Drosatos, George; Tsoumani, Olga; Geronikolou, Styliani (University Research Institute of Maternal and Child Health and Precision Medicine, 2018)
  Phubbing or the cell phone-induced ostracism is defined as “snubbing someone by being busy oneself with one’s mobile phone and ignore social surroundings”. Thus, “phubber” is the subject, whereas, ‘phubbee’ is the target ...

 • Quantum: Ένα Δίκτυο Ομότιμων Κόμβων για Κατανεμημένους Υπολογισμούς με Ενισχυμένη Ιδιωτικότητα 

  Stamatelatos, George; Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S. (3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ", 2009-09)
  In this paper, a new platform, called Quantum, for distributed computations among independent agents, is presented. Quantum is capable to operate on infrastructures that are formed by massive numbers of agents communicating ...

 • DUTH at TREC 2013 Contextual Suggestion Track 

  Drosatos, George; Stamatelatos, Giorgos; Arampatzis, Avi; Efraimidis, Pavlos S. (2013)
  In this report we give an overview of our participation in the TREC 2013 Contextual Suggestion Track. We present an approach for context processing that comprises a newly designed and fine-tuned POI (Point Of Interest) ...

 • Enhancing Deniability against Query-Logs 

  Arampatzis, Avi; Efraimidis, Pavlos S.; Drosatos, George (Springer, 2011)
  We propose a method for search privacy on the Internet, focusing onenhancing plausible deniability against search engine query-logs. The method ap-proximates the target search results, without submitting the intended query ...

 • How much does a zero-permission Android app know about us? 

  Dimitriadis, Antonios; Drosatos, George; Efraimidis, Pavlos S. (2019-11)
  Android devices contain a vast amount of personal data of their owners. These data are stored on the device and are protected by the Android permission scheme. Android apps can obtain access to specific data items by ...

 • Privacy Leakages about Political Beliefs through Analysis of Twitter Followers 

  Briola, Helen; Drosatos, George; Stamatelatos, Giorgos; Gyftopoulos, Sotirios; Efraimidis, Pavlos S. (Pan-Hellenic Conference on Informatics, 2018-11)
  In this paper, we focus on privacy leakages about Twitter usersand show that simply establishing follower and friend connectionsin the Twitter network might be enough to reveal sensitive in-formation about the political ...

View more