Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση :Η σημασία της Ελλάδας και της Τουρκίας στα δύκτια αγωγών φυσικού αερίου της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου

Michael, Androula (2014)

Thesis

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο σύγχρονος πολιτισμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα η ποιότητα και η ποσότητα της ενέργειας που παράγουμε και καταναλώνουμε καθορίζουν σημαντικά το επίπεδο και την πρόοδο του σύγχρονου πολιτισμού μας. Από τη βιομηχανική εποχή και μετά η περιορισμένη διάθεση και διαχείριση των ενεργειακών πόρων συνεπάγεται εξουσία για τους έχοντες εύκολη πρόσβαση και εξάρτηση για τους μη έχοντες. Γι’ αυτό και κάθε φορά που προκαλείται παγκόσμια ή περιφερειακή ενεργειακή κρίση δοκιμάζονται η οικονομική αντοχή και η κοινωνική συνοχή κάθε κράτους. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τις κρίσεις στην αγορά του πετρελαίου τη δεκαετία του 1970, την εκτόξευση των διεθνών τιμών πετρελαίου μόλις το 2008 και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση λόγω της διακοπής της ροής του φυσικού αερίου εξαιτίας της ρωσο-ουκρανικής διένεξης.