Παράγοντες ικανοποίησης των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία

Socratous, Socratis (2015-06)

Thesis

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο τηςπαγκοσμιοποίησης και της συνεχούς εξέλ1ξης, που καθιστούν αναγκαία την αναβάθμισητων υπηρεσιών όλων των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία και εστιάζει η έρευνα. Παρουσιάζεται η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαχείριση του, η οποία είναι καθοριστική για την αποδοτικότητα και άρα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και εξαίρεται η έννοια της ικανοποίησης, που συνδέεται με την παρακίνηση και αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η έρευνα μετρά το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να αναδείξει την θετική επίδραση τηςικανοποίησης στην αποτελεσματικότητα και τυχόν ελλείμματα, που μπορούν να διορθωθούν.