Βασικές αρχές του μαρκετινγκ. 2ος τ.

Tsaklanganos, Angelos (2010)

2η έκδ.

Book

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και οι νέες συνθήκες ζωής έδωσαν νέα ώθηση και πρωταρχικό ρόλο στο Μάρκετινγκ για την δημιουργία και προώθηση νέων προιόντων ή υπηρεσιών. Αυτή η διαπίστωση είναι το συμπέρασμα έρευνας που έδειξε ότι η χρησιμότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπορική επιτυχία αλλά όμως δεν αρκεί αυτό. Το Μάρκετινγκ έρχεται σαν ο συνδετικός κρίκος για να επιτελέσει αυτήν την ένωση και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/