Department of Computer Science

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • «Βιβλιογραφική ανασκόπηση η μεταγραφή χειρογράφων του Μεσαίωνα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μάθησης» 

  Κώτσιας, Χρήστος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-09)
  Βασικός στόχος της διατριβής είναι να μελετήσει έναν τομέα ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε επαγγελματίες ερευνητές ιστορίας αλλά και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Αφορά τη δυνατότητα που μπορεί να δώσει η τεχνολογία σε ...

 • Εκπαιδεύοντας έναν υπολογιστή να παίξει Super Mario για το υπόλοιπο της ζωής του 

  Αναστασίου, Γεωργία (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Στις μέρες μας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει αναπτυχθεί η επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Η χρήση της έχει βοηθήσει όχι μόνο στην καθημερινότητά μας αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τομείς. Χάρη σε αυτό ...

 • Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Εισβολής Σε Δίκτυα Πληροφοριών Βάσει Τεχνητού Ανοσοποιητικού Συστήματος 

  Τσιρώνης, Αθανάσιος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει τα Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα (ΤΑΣ) και τους αλγόριθμους ανίχνευσης εισβολής σε δίκτυα πληροφοριών. Τα συστήματα υπολογιστών, καθώς εξελίσσονται είναι όλο και ...

 • DeepFake: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης 

  Παλέντζα, Χρυσούλα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει και να παρουσιάσει πόσο γνωστή είναι στους ανθρώπους η έννοια των deepfake βίντεο, και αν τα αναγνωρίζουν. Μέσω ερευνητικών ερωτημάτων θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις εκτός ...

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής συλλογής και οπτικοποίησης επιδημιολογικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας: περίπτωση χρήσης για τον ιό COVID-19. 

  Βαρδάρης, Νικόλαος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων στον πληθυσμό, κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών κρίσεων, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη αλλά και την αντιμετώπιση μίας επιδημίας. Με αφορμή ...

 • Αξιολόγηση του ασύρματου πρωτοκόλλου LoRa για χρήση σε αγροτικές περιοχές 

  Γκίκας, Αντώνιος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η αλματώδης εξάπλωση του διαδικτύου σε συνδυασμό με το δίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) δημιούργησε την ανάγκη για νέες τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών. Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα ...

 • Smart Cities’ beneficiary applications and impact: from citizens’ point of view – The use case of Greek and Cypriot citizens. 

  Georgiadis, Athanasios (Postgraduate Program in Information Systems and Digital Innovation, School of Economics, Business and Computer Sciences, Neapolis University Pafos, 2021-01)
  The 21st century is considered to be “the century of cities”. By the end of this century, over 80% of the global population is expected to be living in urban areas. Overpopulation has already transformed from an upcoming ...

 • Τεχνολογία Blockchain Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Στον Χρηματοοικονομικό Τομέα 

  Ανδρικόπουλος, Σταύρος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Σήμερα έχουμε κατακλυστεί από τεχνολογικές επαναστάσεις, μέσα από μία σειρά καινοτόμων και νέων τεχνολογιών, οι οποίες είτε έχουν αλλάξει ήδη την καθημερινότητα μας, είτε σκοπεύουν να την αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Μία από ...

 • Μέθοδοι αύξησης επιπέδου ασφάλειας σε εταιρικά δίκτυα 

  Αλεξιάδης, Παναγιώτης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Για τους οργανισμούς τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν τον πυρήνα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη, στους εξωτερικούς συνεργάτες και στους πελάτες. Ταυτόχρονα διατηρούν σημαντικά πνευματικά περιουσιακά ...