HEPHAESTUS Research Repository: Recent submissions

Now showing items 21-40 of 5432

 • Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Από τον Μαρίνο Αντύπα στο Κιλελέρ 

  Φιλημέγκα, Ανδριάνα (Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-06)
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο Αγροτικό ζήτημα της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Θεσσαλίας. Η εργασία εκτείνεται από το 1906, έτος που φτάνει στη Θεσσαλία ο Μαρίνος Αντύπας μέχρι και το 1910 που ...

 • Η στάση του ελληνικού τύπου απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τη δεκαετία του 1950 

  Ερίκη, Ελένη (Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-06)
  Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Εθνάρχης της Κύπρου, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για πολλούς ερευνητές∙ άλλοι τον είδαν ως ήρωα που αγωνίστηκε για την ελευθερία του λαού και άλλοι ως «προδότη» που έβαλε τις προσωπικές ...

 • Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Εισβολής Σε Δίκτυα Πληροφοριών Βάσει Τεχνητού Ανοσοποιητικού Συστήματος 

  Τσιρώνης, Αθανάσιος (Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει τα Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα (ΤΑΣ) και τους αλγόριθμους ανίχνευσης εισβολής σε δίκτυα πληροφοριών. Τα συστήματα υπολογιστών, καθώς εξελίσσονται είναι όλο και ...

 • Η περί θανάτου και αναστάσεως θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης στις νεκρώσιμες ευχές της Εκκλησίας 

  Σκούλικα, Σπυρίδωνος –Στεφάνου (π. Ευδόκιμου) (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Όλες οι θρησκείες και τα φιλοσοφικά ρεύματα στην προσπάθειά τους να δώσουν μία ικανοποιητική απάντηση στο προβληματισμό που προκαλεί το γεγονός του θανάτου, διαμόρφωσαν μία ποικιλία θεωριών, οι οποίες αφ’ ενός αιτιολογούν ...

 • Η προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο:1878-1914 

  Χατζήκυριάκου, Ελένη (Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-06)
  Η προσχολική εκπαίδευση είναι η σχολική περίοδος που θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και λαμβάνοντας υπόψη την μοναδικότητα της ξεχωριστής αυτής περιόδου και την εξαιρετική ...

 • Η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο, η περίπτωση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κύπρου. 

  Ιωακείμ, Γεώργιος (Διδακτορικό Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020)
  Η δημόσια διοίκηση κάθε χώρας συνδέεται άρρηκτα με την φροντίδα και την διαχείριση κρατικών υποθέσεων. Ουσιαστικά είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών και συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου όπως αυτά ...

 • Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα μέσα από τον κρητικό τύπο 

  Φανουράκη, Αγγελική (Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-06)
  Στόχος της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την μακρότατη αλυσίδα των κρητικών αγώνων μέσα από την ματιά του κρητικού Τύπου της εποχής με σκοπό να αναδείξει αφενός το φιλελεύθερο και ηρωικό φρόνημα ...

 • Αναπτυξιακές τράπεζες και ο ρόλος τους στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική μιας χώρας 

  Zervoudi, Evanthia K. (Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 2020-07)
  Στην παρούσα μελέτη τίθενται υπό εξέταση βασικά στοιχεία για τις Αναπτυξιακές Τράπεζες σε διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσεται η δομή των (Εθνικών) Αναπτυξιακών Τραπεζών, παρουσιάζονται βασικά τους χαρακτηριστικά και στοιχεία ...

 • Περιφερειακές τράπεζες: η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα & ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή δυναμική 

  Zervoudi, Evanthia K. (Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 2019-06)
  Τι είναι οι περιφερειακές τράπεζες και ποια η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα; Πώς μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και ποια εργαλεία μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους ...

 • Value Functions for Prospect Theory Investors: An Empirical Evaluation for U.S. Style Portfolios 

  Zervoudi, Evanthia K. (Taylor & Francis, 2017)
  The main aim of this article is to provide a general behavioral analysis that proposes a series of different value functions for prospect theory (PT) investors incorporated into behavioral reward-risk models that are ...

 • Stochastic dominance : an overall review with empirical applications 

  Zevroudi, Evanthia K. (2019)
  This paper presents all the Stochastic Dominance (SD) rules (in cluding Markowitz and Prospect SD Rule), situations relating to these rules such as arbitrage, and several classes of preferences consistent to the SD ap ...

 • Parallel banking system: Opportunities and Challenges 

  Zervoudi, Evanthia K. (Scienpress Ltd, 2019)
  The main aim of this article is to explicitly present what the parallel banking system is and its activities. The first part of the paper focuses on how this banking system could support real economy and contribute to the ...

 • The equity premium puzzle: new evidence on the optimal holding period and optimal asset allocation 

  Zervoudi, Evanthia K. (Emerald Group Publishing Limited, 2016-06)
  Purpose – The purpose of this paper is to report new original evidence on optimal holding periods and optimal asset allocations (Benartzi and Thaler, 1995). Design/methodology/approach – The authors employ a number of ...

 • Fourth Industrial Revolution: Opportunities, Challenges, and Proposed Policies 

  Zervoudi, Evanthia K. (IntechOpen, 2020-01)
  In this paper, key elements about the Fourth Industrial Revolution are set under examination. Concerns, challenges, and opportunities related to the Industry 4.0 are analyzed, and specific policies to deal with the challenges ...

 • Το Ριζοσπαστικό Κίνημα στα Αγγλοκρατούμενα Κύθηρα και Αντικύθηρα (1848-1864) 

  Παυλάκη, Δήμητρα (Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-06)
  Η εργασία παρουσιάζει την εξέλιξη του ριζοσπαστικού κινήματος των νήσων Κυθήρα και Αντικύθηρα, τα τελευταία έτη της Βρετανικής Προστασίας των Επτανήσων (1848-1864). Ο κυθηραϊκός ριζοσπαστισμός είναι η τοπική εξέλιξη του ...

 • Evaluating the Role of Three Basic Factors of Prospect Theory in Decision Making: An Empirical Study 

  Zervoudi, Evanthia K. (IGI Publications, 2017)
  The main aim of this paper is to empirically evaluate the role of three significant factors of the Prospect Theory: the S-shaped value function, the loss aversion, and the distortion of probability, in decision making. In ...

 • Social media and Tourism management 

  Vakhtangishvili, Eka (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05, 2021-09)
  The study examines the specifics of tourism management and the impact of social media on the promotion of tourism enterprises, the formation of the image of tourist territories and tourism entities. In accordance with an ...

 • Η κατά Αργολίδα Εκκλησία το 19ο αιώνα. 

  Κορομπόκης, Κωνσταντίνος-Καλλίνικος (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021, 2021)
  Η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος απετέλεσε το χώρο των εθνικών, πολιτικών και εκκλησιαστικών διεργασιών κατά τον πολυτάραχο και μεταβατικό 19ο αιώνα. Την περίοδο αυτή, εκκλησιαστικά πρόσωπα, μητροπολίτες, κληρικοί και μοναχοί ...

 • Including pupils with special educational needs and disabilities in primary school: Strategies and Approaches 

  Sofroniou, Antria (Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos, 2021)
  Learning disabilities is a complex and multifaceted field in research and practice. The heterogeneity and diversity of learning disabilities, their ever-increasing frequency in student population, and the lack of clear-cut ...

 • Η περί Αποκαταστάσεως των Πάντων διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης 

  Πρίτσκας, Νίκανδρος (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Ο ορισμός της λέξης «αγιότητα» δεν προσδιορίζεται από μία έννοια, η οποία έχει ως αφετηρία τον ουμανισμό ή την ηθική, αλλά έχει θεολογικό περιεχόμενο. Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος που υποτάσσεται στους νόμους του κράτους, ...